Disclaimer

Explore Maastricht en Maastricht Underground (geregistreerde merknamen  binnen de stichting Maastricht Marketing, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 35780738), verlenen u hierbij toegang tot exploremaastricht.nl, hierna te noemen: “Website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Maastricht Marketing en derden zijn aangeleverd.

Maastricht Marketing behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Maastricht Marketing behoudt zich het recht op eindredactie van de gehele Website.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Maastricht Marketing geen zeggenschap heeft. Maastricht Marketing geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Maastricht Marketing de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Maastricht Marketing en haar licentiegevers.